Tag: LISANDRO

LISANDRO MARTINEZ BỊ HLV TEG HAG RÉO TÊN KHI VẪN SAY SƯA TRONG CHIẾN THẮNG – KUBET

Menurut update terbaru Kubet, gelandang Lisandro Martinez dipanggil oleh guru Teg Hag di klub Man…

 Posted in Uncategorized Tagged , , , , , , , , , , , , , ,